Afbeeldingen uit de jaren 1890 tot 1950

De volgende afbeeldingen zijn afkomstig uit het gebied rond de spoorweg in Sumatra.